Growera B.V.

Spillenteelt

Spillen vormen de basis voor de teelt van laanbomen. Deze jonge bomen (spillen)worden in diverse delen van ons land geteeld. Zo is Opheusden onder meer sterk in oculaties van Acer, Crataegus, Tilia, Prunus en Malus spillen. Uit Zundert komen vooral zaailingen van Quercus robur, Fagus sylvatica, Fraxinus en Juglans, alsmede de meeste onderstammen om te oculeren. In West-Brabant – in de omgeving van Oudenbosch – worden onder meer handveredelingen gemaakt van soorten als Gleditsia,  en Quercus en winterstekken van onder andere Platanus en Populus. Daarnaast wordt hier veel geënt en houden enkele kwekers zich bezig met de vermeerdering van een sortiment zomerstekken van soorten als Acer rubrum etc. Een voordeel van de spillenteelt is dat de werkzaamheden verspreid over het jaar plaatsvinden. De gesorteerde zaailingen, het uitgangsmateriaal voor de spillen, gaan in het voorjaar de grond in. Daarna kan in juli en augustus geoculeerd worden. In de wintermaanden of in het vroege voorjaar worden de zaailingen net boven het oog afgeknipt. Daarna worden er stokken bij de uitlopende oculaties geplaatst. Na het eerste of tweede groeiseizoen kunnen de spillen dan gerooid worden. Dit rooiproces loopt door tot in het volgende voorjaar. Een goede spil is soortecht, heeft een kaarsrechte stam, beschikt over een mooi wortelgestel, is ziektevrij, en waar mogelijk ook virusvrij. Het opkweken van een dergelijke spil is echter niet eenvoudig en vergt een stukje vakmanschap. Dit begint al bij het selecteren van de onderstammen. „Met name het oculeren vergt een stukje vakwerk, je moet als teler het juiste moment weten te kiezen.  Omdat de teelt het nodige vakmanschap vergt, kun je niet zomaar iedereen het veld insturen. Dan gaat het geheid mis.

Krimpende teelt
Over het algemeen is het aantal spillenkwekers dalende. Diverse kwekers geven aan dat het aantal spillentelers in ons land afneemt doordat de teelt vakmanschap vergt en arbeidsintensief is, de werkzaamheden zwaar zijn en de wet- en regelgeving toeneemt. Oudere telers stoppen, en volgens betrokkenen wagen zich steeds minder starters aan de teelt; het opkweken van grotere bomen vergt immers minder vakmanschap en brengt beduidend minder risico met zich mee. Ook is niet alle grond geschikt voor spillen. De jonge bomen geven de voorkeur aan lichte klei of zandgrond. Daarbij vraagt de teelt zo veel van de bodem, dat regelmatig een nieuw perceel moet worden gezocht. En aangezien de ruimte in ons land steeds schaarser wordt, zorgt dit er ook voor dat de spillenteelt krimpende is. Onder andere doordat het aantal spillentelers afneemt, is er de laatste jaren sprake van een vraagmarkt. Dit wordt nog eens versterkt door de opkomende vraag vanuit China. Ook de vraag vanuit Oost-Europa neemt toe.  Wat de afzet betreft, is er dus geen reden tot klagen.  Hoewel niet iedereen klaagt, is het rendement niet overal naar behoren. 

Grote problemen 
Om een ziekte- en virusvrije spil te kweken, is het een must dat er voldoende gewasbeschermingsmiddelen kunnen worden ingezet. Momenteel zeggen de meeste kwekers zich redelijk goed te kunnen redden. Wanneer er echter geen middelen bijkomen om het onkruid te bestrijden voorzien velen grote problemen. Vooral omdat de afgelopen jaren ook al diverse andere middelen zijn weggevallen. „Wat herbiciden betreft, is er dan geen  alternatief meer.Dit betekent dus dat we met de schoffel aan de gang zullen moeten. Hierdoor wordt de kostprijs logischerwijs opgedreven. Daarbij komt het schoffelen de gewasgroei niet ten goede en behoort dit alleen in droge perioden tot de mogelijkheden. Kortom: er zit een flink probleem aan te komen. Er wordt dan momenteel door de sector alles aan gedaan om een oplossing te vinden, mechanische onkruidbestrijding daar kan nog veel in verbeterd worden. 

Contactgegevens

  • checkusplabel Kwaliteit
  • handshakeusplabel Persoonlijk contact
  • truckusplabel Correcte levering
  • treeusp Breed sortiment